2009 m. kovo 18 d., trečiadienis

KONKURSAS

RAŠINIO ,,SVEIKAI GYVENTI MAN PADEDA‘‘ KONKURSO NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso ,,Sveikai gyventi man padeda‘‘(toliau- Konkursas) nuostatai reglamentuojantys konkurso tikslus, laiką, organizatorius, partnerius, vykdytojus, tikslinę grupę, dalyvavimo sąlygas, vertinimą, apdovanojimą ir baigiamąsias nuostatas.
2. Konkursas skirtas Judėjimo sveikatos labui dienai paminėti.
3. Su konkurso nuostatais organizatoriai supažindina Utenos rajono savivaldybės mokyklas ir skelbia juos interneto svetainėje: http://vipsveikata.blogspot.com
II.TIKSLAS
4. Skatinti vaikų pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną.
III. LAIKAS
5. 2009 metų balandžio mėnuo.
IV. ORGANIZATORIAI
6. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
V. VYKDYTOJAI
7. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, mokyklų bendruomenės.
VI. TIKSLINĖ GRUPĖ
8. Utenos rajono savivaldybės mokyklų 5 klasių mokiniai.
VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS
9. Rašiniai gali būti parašyti ranka ir kompiuteriu.
10. Rašinio apimtis iki 2 lapų.
11. Konkursui pateikiami, originalūs, estetiškai tvarkingi, visiškai užbaigti rašiniai.
12. Rašiniuose turi atsispindėti sveikos gyvensenos idėjos.
13. Rašinio pabaigoje nurodoma: mokinio vardas, pavardė; mokykla; klasė; tel.Nr.
14. Rašinius pristatyti iki balandžio 30 d. į mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistės kabinetą.
VIII. VERTINIMAS
15. Rašinius vertina Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sudaryta komisija, kuri atrinks 5 geriausius darbus.
16. Vertinimo komisija parengia darbo protokolą, jame įrašomos geriausių autorių pavardės, teikiamos rekomendacijos , skiriami apdovanojimai.
17. Vertinimo kriterijai:
17.1 Pateiktų rašinių originalumas ir vaizdingumas;
17.2 Temos suvokimas;
17.3 Minties išbaigtumas;
17.4 Estetiškumas.
18. Darbai bus nevertinami jei neatitiks konkurso tematikos ir bus pristatyti nelaiku.
IX. APDOVANOJIMAI
19. Nugalėtojai bus paskelbti iki 2009 m. gegužės 8 d. interneto svetainėje, mokyklų skelbimų lentoje bei informuoti asmeniškai.
20. Apdovanojimai vyks 2009 m. gegužės m. 11 d. 15 val. Utenos rajono visuomenės sveikatos biure, Utenio a. 7.
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Rašiniai konkurso dalyviams negrąžinami.
22. Konkurso dalyvių patirtų išlaidų konkurso organizatoriai neapmoka.
23. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti.
24. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistes arba tel.: 51867; mob.: 868249255.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą