2010 m. liepos 29 d., ketvirtadienis

“UTENOS RAJONO GYVENTOJAI LAUKIAMI SVEIKATOS MOKYKLOJE”Žiniasklaidos priemonėse ir įvairiuose tyrimuose skelbiami duomenys apie prastėjančią visuomenės, o ypatingai jaunų žmonių, sveikatą, žalingų įpročių plitimą, psichologinio pažeidžiamumo didėjimą verčia susirūpinti tuo, ar teisinga linkme yra formuojama ir įgyvendinama sveikatos politika Lietuvoje. Esame paradokso liudininkai: medicina ir farmacija vystosi žaibiškais tempais, o lėtinės ligos pakerta vis jaunesnio amžiaus žmones, jų sukeliamos komplikacijos sąlygoja socialinę atskirtį, auga mirtingumo rodikliai.

Sveikatos mokyklos Lietuvoje

Lietuvos Sveikuolių Sąjungos (LSS) įkurta Palangos sveikatos mokykla neseniai atšventė 20-ąsias veiklos metines. Daugiau kaip 30000 dalyvių joje iš naujo atrado sveikatą, gyvenimo pilnatvę, surado kelią į save, savo prigimtį ir vidų, atskleidė savo galimybes ir taip pakeitė ne tik asmeninio, bet ir šeimos gyvenimo kokybę. Apie tai kalbamės su Dainium Kepeniu, LSS Prezidentu, sveikatos mokyklos vadovu.

Kas paskatino įkurti sveikatos mokyklą?

Sąjūdžio aušroje pirmą kartą prakalbome apie naujos Lietuvos sveikatos kultūros sistemą, kuri remsis ne sovietine Simaškos gydymo sistema, bet mūsų genialių tautiečių S.Šalkauskio, V.Sezemano, A.Maceinos, K.Dineikos ir Vydūno teoriniu ir praktiniu palikimu, pagrįstu holistiniu sveikatos ugdymo principu. Tada visa širdimi tikėjome, kad tuoj tuoj pasibaigs revoliucinė audra šalyje ir prasidės naujos valstybės statyba, kurios fundamente bus Vydūniškoji kūno-sielos ir dvasios vienybės ir darnos sistema. Tačiau ši žydra svajonė netruko išgaruoti. Rusiškąjį socialistinį sveikatos modelį pakeitė grobuoniškas kapitalistinis vakarietiškas.

Kokia Jums atrodo šiuolaikinė sveikatos apsaugos politika Lietuvoje?

Sveikatos kultūros sistemos šalyje iki šiol nėra - tą įvairiai konstatuoja ir kairieji ir dešinieji. Tačiau, kai rodome klaidžiojantiems kur yra kelias, pateikiame skaičiavimus, kad sveikatos mokyklų absolventai sutaupo biudžetui per 3 mln. litų per metus, nes du kart mažiau serga, matome tik balkšvas akis.
Vykdomos, arba teisingiau, iš vis nevykdomos sveikatos apsaugos politikos Lietuvoje rezultatas yra tas, kad auganti karta pasmerkta sveikatos tamsai, netgi sąmoningai nuodijama „čipsais“ ir “koka kolom”, parduodamom mokyklose, neaiškios kilmės energetiniais gėrimais ir kt., o tokių kreivų stuburų ir netinkančių kariuomenei jaunuolių dar niekada tiek daug mūsų krašte nebuvo. Gal todėl buvęs sveikatos ministras pasirašė įsakymą kurti tik profesionalų kariuomenę. Taigi mums blogai?! – Patys ir kalti! Ar daug sveikuolių rinkome į valdžią? Kodėl neatėjome prie Seimo, kai jo sveikatos komitete atsakingas už sveiką gyvenseną 4 metus buvo Šustauskas? O kas tada jį ten paskyrė? Kodėl ano neišvijome lauk? Gal manome, kad tai buvo netyčia? Jeigu ne mes, tai kas turėjo visas tas idėjas įgyvendinti? Ar iki šiol nesupratome, kad tik dvasingi ir sveiki žmonės gali valdyti valstybę? Svarbiausia, kad nėra ko kaltinti.

Koks Lietuvos sveikuolių sąjungos įkurtos sveikatos mokyklos tikslas?
Čia pravartu prisiminti išminčiaus posakį: “Dieve, duok man jėgų pakeisti tai, ką aš galiu pakeisti, duok man kantrybės susitaikyti su tuo, ko aš pakeisti negaliu, ir duok man išminties atskirti vieną nuo kito." Tai pats svarbiausias mokyklos tikslas. Jo siekti reikia visą gyvenimą, tačiau sveikatos mokyklos metu žmonės supažindinami su pagrindiniais principais ir praktiškai mokomi kaip to siekti: kasdieninėmis rytinėmis mankštomis, vegetarine mityba, kvėpavimo ir savireguliavimo pratybomis, vyksta paskaitų ir pokalbių ciklas.
Ką galėtumėte pasakyti tokių mokyklų skeptikams?
Mokslininkai įrodė, jog Palangos sveikatos mokykloje taikoma sveikatos stiprinimo metodika yra viena efektyviausių siekiant greičiau atkurti žmogaus adaptacines galimybes, sumažinti ankstyvo senėjimo greitį ir suaktyvinti organizmo imuninę sistemą.
Moksliniais tyrimais įrodyta, jog vadovaujantis mokyklos metodika iki 50% sustabdomas organizmo senėjimo procesas, palieknėjama vidutiniškai 3-4 kilogramais, biologiškai atjaunėjama 3-5 metais, sustiprinamos širdies-kraujagyslių, virškinimo, kvėpavimo, šalinimo, lytinės, judėjimo sistemų funkcijos. Taip pat įveikiamas nerimas, depresija, įtampa, nemiga, įvairūs skausmai ir sutrikimai.
Sirgę įvairiomis ligomis, ypač kraujotakos, plaučių, nevaisingumo, stuburo, sąnarių, onkologinėmis, daug greičiau atstato organizmo biologinę pusiausvyrą, pagreitinamas socialinės adaptacijos šeimoje ir kolektyve problemų sprendimas. Daugelis sveikatos mokyklos dalyvių įgyja naują požiūrį į gyvenimą, sėkmingiau sprendžia šeimos problemos.

Kaip kilo idėja perkelti dvidešimties metų žmonių sveikatos stiprinimo patirtį iš Palangos sveikatos mokyklos į kitus Lietuvos regionus?

2009 m. vasarį Lazdijų visuomenės sveikatos biuro direktorės kvietimu sėkmingai pravedėme sveikatos mokyklą 25-iems Lazdijų savivaldybės, visuomenės sveikatos biuro ir kt. organizacijų darbuotojams. Jų tarpe buvo ir Lazdijų savivaldybės meras. Prisitaikant prie šių dienų žmonių gyvenimo ritmo, darbinio užimtumo ir poreikių, septynias dienas vykusios sveikatos mokyklos rezultatai pranoko lūkesčius: neatsitraukiant nuo darbo ir šeimos, dalyvių savijauta ženkliai pagerėjo atsikračius nereikalingo viršsvorio 2-6 kg, išmokus atsipalaidavimo, kvėpavimo technikų, meditacijos, sveikos mitybos taisyklių. Mokykloje vestos paskaitos ir praktiniai užsiėmimai sulaukė tik labai gerų ir puikių dalyvių vertinimų.
Nuo pernai metų jau devyniuose Lietuvos miestuose vykdėme sveikatos mokyklas. Jų dalyvių patirti įspūdžiai ir pokyčiai įpareigoja mus toliau rengti tokias mokyklas, nes žmonės Lietuvoje šiuo metu žino mažiau nei žinojo prieš 20 metų...

Kas paskatino tokią mokyklą organizuoti Utenoje?

Pasklidus teigiamiems įspūdžiams apie vykdytas sveikatos mokyklas Lietuvoje, susidomėjimas jomis labai išaugo. Todėl mielai atsiliepiame į iniciatyvas bendradarbiauti. Vienas iš tokių biurų, entuziastingai parodžiusių susidomėjimą šiuo projektu, – Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaujamas direktorės Almos Gaidienės. Sveikatos mokykla Utenoje vyks rugsėjo 13-19 d.d., šiuo metu baigama planuoti programa ir derinamos sąlygos mokyklos užsiėmimams vesti, registruojami dalyviai.
Kviečiu dalyvauti visus, turinčius klausimų sveikos gyvensenos tematika, siekiančius iš naujo atrasti gyvenimo pilnatvę ir sveikatą, atsikratyti įtampos, atjaunėti dvasiškai ir fiziškai, atskleisti savo galimybes. Informaciją apie Utenos sveikatos mokyklą teikia bei registruoja telefonu 83 895 1867 ar elektroniniu paštu: a.gaidiene@utena.lt; i.meidiene@utena.lt biuro darbuotojos.

DVASINĖS IR FIZINĖS SVEIKATOS UGDYMO MOKYKLOS
PROGRAMA (vieta tikslinama)

_______________________, Utena
2010 m. rugsėjo mėn. 13-19 d.d.

1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. Sveikatingumo praktikomis ugdyti dvasines, dorines ir darnos vertybes, atstatyti ir palaikyti sveikatą, puoselėti žmogiškąsias vertybes. Įvertinti savo sveikatos būklę, nustatyti kūno konstituciją pagal Ajurvedą, išmokti pagrindinių sveikatingumo būdų ir metodų.

2. DALYVIAI. Kviečiami dalyvauti visi norintys bendruomenės nariai, ugdymo įstaigų sveikatingumo ir kūno kultūros pedagogai, sveikuolių ir ,,Sporto visiems“ klubų nariai.

3. LAIKAS IR VIETA. 2010 m. rugsėjo mėn. 13-19 d.d., Utena, (tikslinama).

4. DALYVAVIMO SĄLYGOS. Turėti patogią sportinę aprangą, tinkamą rytinėms mankštoms bet kokiu oru, kilimėlius, šiltus apklotus (vakariniams užsiėmimams). Būtinas dalyvavimas visuose užsiėmimuose, nes ik tuomet gaunamas didžiausias efektas sveikatai.

5. PROGRAMOS TURINYS

Sveikatos mokyklos programą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė

Programoje prieš praktinius užsiėmimus bus pateiktos trumpos teorinės žinios, taisyklės, nuostatos. Taip pat bus mokoma savistabos ir savikontrolės, judėjimo ir grūdinimosi, kvėpavimo ir meditacijos būdų bei teisingos mitybos, skysčių vartojimo, psichofizinės ir dvasinės savireguliacijos procesų, praktikų, minčių, kūno ir žalingų įpročių higienos, kaitinimosi pirtyje taisyklių.
Praktiniuose užsiėmimuose naudojama šokio ir juoko terapija, jogos ir gimnastikos pratimai, grūdinimosi, kvėpavimo ir atsipalaidavimo technikos, meditacijos, teikiami vegetariškos mitybos pietūs.

6. ORGANIZATORIAI
Lietuvos sveikuolių sąjunga, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Utenos sveikuolių klubas ,,Gija”.

UGDOMOJI 7 DIENŲ PROGRAMA (30 val.)


2010-09-13, Pirmadienis

17.30-21.00 – Įvadinė paskaita. Dalyvio anketų pildymas. Dalyvavimo sąlygos. Susipažinimas. (adresas: )
Temos:
- Joga (I dalis): pagrindiniai principai, kvėpavimo, meditacijos nauda sveikatai, atsipalaidavimai.
- Energijos šaltiniai ir kvėpavimo technika, atsipalaidavimo meditacija. Šios technikos ir žinios padeda nuimti įtampą, stresą, atsipalaiduoti, gerai pailsėti, pajusti jų poveikį gyvenimo kokybei.
- Sveika, teisinga mityba. Žalingi įpročiai. Higiena. Klausymosi menas.
- Grūdinimosi būdai ir priemonės.

2010-09-14, Antradienis

6.00–7.00. Rytinė mankšta, lėtas meditacinis bėgimas, grūdinimosi procedūros. (adresas)
Rytinė mankšta, rąžymosi, tempimo, lankstumo, pusiausvyros, tonizuojantys ir ėjimo – bėgimo, aerobiniai bei jėgos pratimai.
12.00 -12.30 – Pietūs (adresas)
12.30–13.00 – Paskaita „Teisingos, kultūringos mitybos taisyklės principai“. (Renginio vieta ten pat, kur ir pietūs:)
17.30–21.00 – Joga – teorija ir praktika (II dalis). (Renginio vieta: )

2010-09-15, Trečiadienis

6.00–7.00. Rytinė mankšta, lėtas meditacinis bėgimas ir grūdinimosi procedūros. Rytinė mankšta, rąžymosi, tempimo, lankstumo, pusiausvyros, tonizuojantys ir ėjimo – bėgimo, aerobiniai bei jėgos pratimai. 5 min. grūdinimosi procedūros su apšilimo masažais. (Renginio vieta: )
12.00-12.30 – Pietūs (Renginio vieta:)
12.30–13.00 – Paskaita „Teisinga, sveika mityba, ką ir kaip gerti bei valgyti“. (Renginio vieta:)
17.30–21.00 - Joga – teorija ir praktika (III dalis). (Renginio vieta:)


2010-09-16, Ketvirtadienis

6.00-7.00 – Rytinė mankšta, lėtas meditacinis bėgimas ir grūdinimosi procedūros. (Renginio vieta:)
12.00 -12.30 – Pietūs (Renginio vieta:)
12.30-13.00 – Paskaita „Teisinga, sveika mityba, ką ir kaip gerti bei valgyti. (Renginio vieta: )
17.30-21.00 – Joga – teorija ir praktika (IV dalis) (Renginio vieta:)
2010-09-17, Penktadienis

6.00-7.00 – Rytinė mankšta, lėtas meditacinis bėgimas ir grūdinimosi procedūros. (Renginio vieta:)
12.00-12.30 – Pietūs. (Renginio vieta:)
12.30-13.00 – Paskaita „Teisinga, sveika mityba, ką ir kaip gerti bei valgyti“. (Renginio vieta:)
17.30-21.00 – Joga – teorija ir praktika (V dalis). (Renginio vieta:)


2010-09-18, Šeštadienis

7.00-8.30 – Rytinė mankšta, meditacinis bėgimas ir grūdinimosi procedūros. (Renginio vieta:)
9.00–10.00 Sveikatos būklės įvertinimas (kraujo spaudimas, pulsas, svoris, testai); (Renginio vieta:)
10.30–12.00 Joga – praktika (VI dalis, 1,5 val.). Tobulinamos jogos asanų (pozų) kompleksas. (Renginio vieta:)
12.00 -13.00 – Pietūs. (Renginio vieta: )
14.00-15.30 – INDĖNŲ žygis (procesas), dėmesio koncentracijai, proto ramybei, kolektyvinei
sąmonei ugdyti. (renginio vieta)
16.00–19.00 – Pirtis. Taisyklės kaip naudotis pirtimi, poveikis sveikatai. Pokalbiai, diskusijos prie stalo, dainos. (renginio vieta)


2010-09-19, Sekmadienis

7.00-8.30 – Rytinė mankšta, meditacinis bėgimas ir grūdinimosi procedūros. (Renginio vieta:)
10.00-11.30 Sveikatos mokyklos uždarymas, baigiamųjų anketų pildymas, dalyvių/svečių pasisakymai, sveikatos mokyklos apibendrinimas, pažymėjimų įteikimas. (Renginio vieta)
12.00–13.00 šventiniai pietūs, atsisveikinimas. (Renginio vieta)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą