2010 m. sausio 19 d., antradienis

ŽVAKIŲ IŠMINTIS


Keturios žvakės ramiai degė ir pamažu tirpo. Buvo taip tylu, kad girdėjosi kaip jos kalbasi. Pirmoji sakė :
- Aš esu RAMYBĖ. Deja , žmonės nemoka manęs išsaugoti. Manau, kad man nelieka nieko kita, tik užgesti.
Ir šios žvakės liepsnelė užgeso. Antroji sakė:
- Aš esu TIKĖJIMAS. Deja, esu niekam nereikalinga, žmonės nenori nieko apie mane žinoti, todėl nėra prasmės man toliau degti.
Vos ištarė, padvelkė vėjelis ir užpūtė žvakę. Labai nuliūdusi trečioji žvakė kalbėjo:
- Aš esu MEILĖ. Nebeturiu jėgų ilgiau degti, žmonės manęs nevertina ir nesupranta. Jie neapkenčia tų, kurie juos myli labiausiai – savo artimųjų.
Ilgai nelaukdama ir ši žvakė užgeso. Staiga … į kambarį įėjo vaikas ir pamatė tris užgesusias žvakes. Išsigandęs jis sušuko:
- Ką darote? Jūs turite degti – aš bijau tamsos!
Susijaudinusi ketvirtoji žvakė tarė:
- Nebijok ir neverk. Kol aš degu, visuomet galime uždegti ir kitas tris žvakes – aš esu VILTIS!
Spindinčiomis ir ašarų pilnomis akimis vaikas paėmė Vilties žvakę ir uždegė kitas.
Mūsų širdyse TEGU NIEKADA NEUŽGĘSTA VILTIS…
Ir kiekvienas mūsų, kaip tas vaikas, tebūna įrankis, savo viltimi galintis vėl uždegti
TIKĖJIMĄ, RAMYBĘ IR MEILĘ!!!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą